Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Графици

Графици за I учебен срок на учебната 2019/2020 година

Графици за II учебен срок на учебната 2018/2019 година

Графици за втори учебен срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на поправителна изпитна сесия за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение - юли 2018 г.

График за провеждане на редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение - юни 2018 г.

График за провеждане на редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на часа за спортни дейности
График за провеждане на консултации с ученици - 1. - 4. клас
График за провеждане на консултации с ученици - 5. - 7. клас
График за провеждане на часовете за консултиране
График за провеждане на часовете за СИП
График за провеждане на часовете по БДП
График за провеждане на часовете за Гражданска защита
​​График за провеждане на родителски срещи