Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019 – 2020 година:

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна

05.02.2020 г. междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна

  1. Неучебни дни:

 20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. втори ДЗИ

09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII клас

11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII клас

  1. Начало на втория учебен срок 06.02.2020 г.
  2. Край на втория учебен срок:

29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)