Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Учители в групи за целодневна организация

 • itemprop=
  Катя Димитрова Цирова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Илиана Тодорова Мишева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Невена Ангелова Гушкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: ПНУП и Логопедия
  Длъжност: Възпитател в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Илия Крумов Динев
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Янка Александрова Лазарова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Химия
  Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап на основното образование
 • itemprop=
  Веселка Сърбакова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начлна училищна педагогика, Българска филология
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  ​Ани Разманова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование