Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Обучение в електронна средаПрофил на купувача

Обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

На извънредно заседание на педагогическия съвет, проведено на 13.03.2020 година бе взето решение за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището ни използва Офис 365 от 2009 година, така че платформата за обучение на учениците е Microsoft Teams. За времето за изчакване на настройването на класните стаи се използва и платформата Zoom.

Учебният ден за учениците от прогимназиален етап е от 09.00 до 12.50 ч. при спазване на седмичното разписание за деня. Учебният ден за учениците от начален етап е съобразен с желанията на родителите. За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

Вход в Офис 365 

 

 

Полезно за учениците: 

Как да стигна до класната стая в Teams?

Как да изпълня зададен тест в класната стая в Teams?

Как да активираме и използваме Minecraft education edition с акаунта, предоставен ни от МОН?