Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Прием в първи клас

ЗАПОВЕД № РД-08-340/27.03.2020 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, приемането на документите за записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва по утвърдения от кмета на община Гоце Делчев график и така, че да се гарантира безопасността на лицата, участващи в процеса – родители/ настойници и училищната комисия по приема, както следва:


1. Приемането на документите ще се осъществява в училищната библиотека, която се намира на партерния етаж.

2. Ще бъде възможно и позволено влизането само на един родител.

3. Задължителната дистанция, която ще се спазва е от 1,5 - 2 м.

4. Задължително е носенето на лични предпазни средства. Без лични предпазни средства достъпът в сградата е забранен.
5. След всяко ползване ще се осъществява дезинфекция на пишещите средства. (в случай, че не носите лични такива)

Заявление за прием на дете в първи клас

Списък с входящите номера на учениците, класирали се за 1 клас  -  учебна 2020/2021 година

Комплект документи за записване на ученик в първи клас