Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2017/2018 учебна година

Председател: Виолета Попова VII клас
Зам. председател: Рада Горанова VII клас
Зам. председател: Мария Валентинова Костадинова VI клас
Секретар: Антъни Атанасов Атанасов VI клас

Комисии:

Комисия „Връзки с обществеността“:

Председател: Кристиана Янева VI клас
Зам. председател: Преслава Стоянова Къшева VI клас

Комисия „Инициативи и мероприятия“

Председател: Анелия Руменова Бекярова VI клас
Зам. председател: Валерия Руменова Джинева IV клас

Комисия „Права и задължения“

Председател: Гергана Димитрова Панделиева VI клас
Зам. председател: Симона Николова V клас

Членове:

 1. Ванеса Валериева Влахова IV клас
 2. Александра Асенова Петелова IV клас
 3. Костадин Георгиев Янчев IV клас
 4. Константина Димитрова Костова IV клас
 5. Радост Крумова Герова IV клас
 6. Ивана Вълкова V клас
 7. Мария Козарева V клас
 8. Мартин Чолев V клас
 9. Димитър Илиев Марчев V клас
 10. Митко Красимиров Ласков V клас
 11. Мария Самарджиева VI клас
 12. Адриана Мандиева VI клас
 13. Даниела Зърбова VI клас
 14. Мария Гудева VII клас
 15. Йордан Калапотлиев VII клас
 16. Вера Тодорова VII клас

Прикачени документи

Устав