Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2019/2020 учебна година

Председател: Александра Цанова VI клас
Зам. председател: Стефани Терзиева VI клас
Секретар: Ванеса Влахова VI клас
Протоколчик: Ивелина Мушева VII клас

Комисии:

Комисия „Връзки с обществеността“:
Председател: Валерия Джинева VI клас
Зам. председател: Радост Герова VI клас

Комисия „Инициативи и мероприятия“
Председател: Мария Козарева VII клас
Зам. председател: Константина Костова VI клас

Комисия „ Права и задължения“
Председател: Теодора Вълканова VII клас
Зам. председател: Ралица Стоянова IV клас

Членове:

 1. Милена Тодорова VII клас
 2. Митко Ласков VII клас
 3. Теодора Тодорова VII клас
 4. Виктория Танчева VI клас
 5. Мариела Димитрова VI клас
 6. Анастасия Кокори V клас
 7. Яна Попова V клас
 8. Борислава Чипилева V клас
 9. Ангелина Калайджиева V клас
 10. Йоанна Попова V клас
 11. Гергана Милева V клас
 12. Ивайла Темелкова IV клас
 13. Катерина Занкова IV клас
 14. Деница Бацалова IV клас

 

Прикачени документи

Устав