Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Външно оценяване

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

НВО в 4. клас НЯМА да се проведе през настоящата учебна година!

Дни за провеждане на НВО - 4. клас:

  • Български език и литература - 27 май 2020 година, начало 10.00 часа
  • Математика - 28 май 2020 година, начало 10.00 часа 

Дни за провеждане на НВО - 7. клас:

  • Български език и литература - 15 юни 2020 година, начало 9.00 часа
  • Математика - 17 юни 2020 година, 9.00 часа

 

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

Дни за провеждане на НВО - 4. клас:

  • Български език и литература - 9 май 2019 година
  • Математика - 10 май 2019 година
  • Човекът и обществото - 14 май 2019 година
  • Човекът и природата - 16 май 2019 година 

Дни за провеждане на НВО - 7. клас:

  • Български език и литература - 17 юни 2019 година
  • Математика - 19 юни 2019 година