Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

График на учебното време за учебната 2022 - 2023 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 - 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 - 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година - 06.02.2023 г. 

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

31.05.2023 г. - І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. - IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. - VІI клас (18 учебни седмици)