Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

График на учебното време за учебната 2020/2021 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
23.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година - 04.02.2021 г.

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII  клас (18 учебни седмици)