Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

150 години безсмъртие

Днес в групата за целодневна организация на учебния ден в 3. „в“ клас се проведе интердисциплинарен урок на тема: „Васил Левски – 150 години безсмъртие“.
Под ръководството на учителите Н. Павлевичина, К. Тонгова, Т. Пашалиева и Е. Спириева учениците показаха своите знания за семейството, живота и делото на Апостола. В историческата част те се запознаха с реликвите и заветите на Левски. Чрез драматизация на разказа „Апостолът в премеждие“ децата усетиха силата на личността и характера на Дякона. Музикалните им изпълнения допринесоха за силното емоционално въздействие по темата.
В заниманията по интереси, разделени на отбори, третокласниците с различни увлекателни задачи обогатиха знанията си за Левски и осмислиха ролята на неговата саможертва за свободата на България.