Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Чиста околна среда

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев спечели проект по „Чиста околна среда“ – Национална кампания на Министерството на околната среда и водите.
Стойността на училищния проект „Песен за природата“ е 7 498,95 лв. и се финансира от ПУДООС.
„Песен за природата“ е избраното заглавие на проекта и неговата първа дейност: Училищен конкурс за песен, възпяваща в стихотворна форма красотата на природата. В него могат да се включат самостоятелно и родителите, а търсения резултат е появата на шест нови стихотворения, които ще бъдат претворени в песни. Работата по аранжимента и музиката ще бъде възложена на композитора Петър Карамфилов – бивш преподавател във Факултет по изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски“, който е родом от Гоце Делчев. Готовите шест песни ще станат част от репертоара на вокалната група към Първо основно училище. „Песен за природата“ може да се разбира и метафорично, а именно - обичта, грижата ни, които карат природата да запее. „Песента за природата“ е проект - израз на нашият захлас по нея и той започна, когато група преподаватели (Валентин Атанасов, Христина Кишева, Соня Божикова, Димитър Агов, Вангелия Тодориева, Мария Калинова и Дафинка Николова) си подадоха ръце и обединиха мечти и виждания.
„Песен за природата“ залага много разнообразни дейности – от непосредствените преживявания, които имат голяма образователна стойност, до изследвания за усещане пулса на природата. Първо основно училище ще има своя метеорологична станция, за да следи показателите и стойностите, да наблюдава живота на природата. Винаги екологичното образование е заемало и ще заема приоритетно място в Първо основно училище и с този проект всички 564 ученици ще затвърдят отговорното си поведение към природата и ще повишат екологичната си култура. А открехвайки още малко завесата ще споделим, че в големия училищен двор ще бъде отделено пространство за цветно сърце, което ще бъде използвано като зона за релакс. Цветни храсти, декоративни дръвчета, пейки и шадраван ще оформят новата, красива зелена и жива инсталация. Проектът ще завърши през месец октомври 2023 г. с концерт и тогава всички ще можем да се радваме на постигнатото.