Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Акреситация по Програма Еразъм +

Горди и щастливи сме да споделим, че Първо ОУ получи акредитация по Програма ЕРАЗЪМ+ в сектор „Училищно образование“.
Акредитацията ще даде възможността в следващите 4 години 40 ученици и 32 учители да изпълнят мобилности в рамките на Европейския съюз с цел постигане на Стратегически цели и приоритети на институцията.
Резултатите от селекция на кандидатурите за „Еразъм“ акредитация, КД1 , подадени по покана за кандидатстване към 19.10.2023 г., можете да намерите тук.