Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Европейски знак за качество

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ получи Европейски знак за качество за работата си по ETwinning проектите "ATIKLARIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜMÜ" и „I am what in the future". Получената висока оценка се дължи на всеотдайната работа на учениците от 3.в и 4. а клас и учителите Стойна Москова и Антоанета Киневирска, както и на доброто сътрудничеството с другите партньори.