Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Иновации в действие

От 3 до 5 юни училището ни бе домакин на  скъпи гости - учители, ученици и служители от 122 иновативно основно училище "Николай Лилиев", град София и ОУ "Христо Ботев", село Камбурово, община Омуртаг. Поводът на гостуването бяха заложените дейности по НП "Иновации в действие" на МОН. Дните бяха изпълнени със споделени  иновативни практики, нови приятелства и положителни емоции.

Гостуващите учители посетиха урок по методиката Jump Math на тема „Обикновени дроби – сравняване“ в 4а клас, с учител г-жа Силва Тричкова, интердисциплинарен урок „Народната памет за османското владичество“ - иновативна разработка и впечатляваща реализация на учителите: Ангелина Маркова, Теодора Пашалиева, Елена Спириева, Димитър Сърбов.

Интерес предизвикаха и часовете по човекът и обществото с учители г-жа Менова и г-жа Трайкова.  Гостите, заедно с третокласниците на г-жа Дарева  и учителите Агов, Божикова и Маджирова правиха забавни опити и магии.

Училищните психолози представиха своя авторски модел за работа с ученици в прогимназиален етап по нов метод, наречен “Магазинче на възможностите”. Моделът e насочен към усъвършенстване на човешките интелигентности и първоначалната идея е това да бъде форум за обмяна на опит, умения, знания и идеи между участниците.

Една от основните цели на “Магазинче на възможностите” е да „отключи“ пълния потенциал на човешките интелигентности още от най-ранна възраст.

Моделът е основа за успеха и щастието на всяко дете и дава възможност на учениците да учат ефективно, да се справят самостоятелно с трудности, да вземат правилни решения, да разрешават позитивно конфликти, да създават трайни приятелства, успешни съюзи, да бъдат по-самоуверени при взаимодействието със заобикалящия ги свят и да бъдат себе си.

Проведена бе и среща за представяне на училищата, постиженията на учителите и учениците.