Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“

В периода 18.08.2020 год. – 21.08.2020 година двадест и един учители от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха в XI научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Значимото образователно събитие се проведе в Културен център „Морско казино“, град Бургас. В своите доклади директорът и учителите представиха добри практики, които прилагат в процеса на обучение, възпитание и социализация. Широко дискутирана на форума беше и темата за предизвикателствата и проблемите в образованието по време на дистанционното обучение. Педагогическите специалисти от Първо основно „Св. Св. Кирил и Методий“ споделиха успешни практики и електронни образователни ресурси, които са използвали по време на безпрецедентното положение за образованието – преминаването на дистанционна форма на обучение. Пред колегите, участници във форума, те споделиха, че въпреки трудната ситуация, са успели бързо и ефективно да преминат към дистанционно обучение, защото в своята работа в иновативното училище имат богат опит при използването на електронни ресурси. Добрите практики на учителите са издадени в годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, като авторите на доклади и статии получават удостоверение с един квалификационен кредит.