Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Изгубената храна

Учениците от 4.а клас подкрепени от г-жа Киневирска и ЕПЛР в Първо ОУ с радост се включиха в турнира на Пук.бг - „Изгубената храна“. Те се запознаха с важна екологична тема, а именно разхищението на храната.

Турнирът се осъществи благотворително, като резултатите на нашите отбори от Първо ОУ със знанията си дружно подкрепиха финансово Българската Хранителна Банка и допринесоха за екологичната й кауза. 

Турнирът бе част от проект „Бъди умен, мисли кръгово“, който се осъществи с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.