Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Изнесени уроци по български език и литература на тема Отечеството - обичано и неоценено

В седмицата на грамотността и в навечерието на Първи ноември – Денят на народните будители в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведоха изнесени уроци по български език и литература на тема „Отечеството – обичано и неоценено“ с ученици от шести и седми клас и с активното участие на родители. Интегрирани предмети: Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика, Музика. 
Връзка с други области от културното ни минало - Архитектура, Етнография, Здравословното хранене на българина в миналото. 
Основните цели, които си поставиха г-жа Маркова и г-жа Попаркова са: 
1. Да се формират литературни компетентности чрез:
- разбиране и тълкуване на теми и мотиви, свързани с родината;
- да откриват информация, да я обработят и представят синтезирано във връзка с факти, събития и личности;
- да свързват примери от проблеми и теми от литературния текст с лични идеи и обосновава собствена гледна точка;
- да се подобрят комуникативните умения на учениците
(Изпълнение на стихове и песни, посветени на родината, споделяне на информация за обектите, които ще посетим.)
2. Възпитателни: Да се формират социокултурни компетентности, посещавайки значими български забележителности – Белоградчишките скали; пещерата Магура и Рибишкото езеро; Видин и крепостта Баба Вида; река Дунав; Враца :
- да опознаят родината;
- да я обичат и съхранят в сърцето си;
- да предават любовта си на следващите поколения;
- национално самочувствие, памет към историята чрез разбиране на творчески послания, доминиращи в текстове, свързани с отечеството и посещение на значими за българската културна история места.
3. Развиващи: Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез:
- развитие на читателския опит;
- извличане на информация от книжни и електронни носители;
- разбиране, осмисляне и тълкуване на информация;
- изразяване на самостоятелна оценъчна позиция по отношение на темата ,,Отечеството – обичано и неоценено“
- да се научат да търсят връзката между литературата, историята, географията, музиката; да осмислят, че темата в изучаваните произведения в часовете по литература присъства и в други текстове.
- да осъзнаят по пътя на опита, че животът е реалност от история, морал, нравствени ценности, приемственост между поколенията и споделяне на опит, който ни е съхранил през вековете в мигове на изпитания и щастие. 
Благодарим за активното участие на Мария Саватинова и Вили Маркова - Чолева, за активната им гражданска позиция на отговорни родители и неоценимата им помощ като главни оператори и репортери на събитията.

 

Още снимки може да разгледате ---> ТУК