Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Конкурс Моят роден край - обичан, забравен и жадуван

Поздравления за всички участвали и наградени ученици в конкурса „ Моят роден край – обичан, забравен и жадуван“. Благодарим и на учителите и родителите, мотивирали децата за изява на творческите им способности!
Рисунка:
Първа възрастова група първи – четвърти клас
1.Първо място – Ива Мингова - 4“б“ клас
2.Второ място – Борислав Мирчев - 2 “в“ клас
3. Трето място – Гюлай Бекова - 2 “в“ клас
Втора възрастова група – пети – седми клас
1. Първо място – Мария Костадинова - 7 „б“ клас
2. Второ място – Василена Хаджиева - 7 „б“ клас
3. Трето място – Валентина Павлова – 5 „в“ клас
Литература:
Първа възрастова група:
1. Първо място - Димитър Баханов -2 „г“ клас за стихотворение
2. Второ място - Никол Хаджиева – 3 “г“ клас за стихотворение
3. Трето място - Деница Бацалова - 3 „в“ клас за стихотворение
4. Александър и Мария Атанасови за участие в конкурса 
5. Христа Караманова- за участие в конкурса
Втора възрастова група:
1. Първо място - Анелия Бекярова – 7 „в“ клас за разказ
2. Първо място -Мария Самарджиева - 7 „б“ клас за стихотворение
3. Второ място - Гергана Попова - 6 „в“ клас за стихотворение
4. Първо място - Ивелина Мушева - 6 „в“ клас за есе
5. Първо място - Гергана Панделиева -7 „в“ клас за есе
6. Второ място - Соня Манова - 6 „в“ клас за есе
7. Трето място - Катерина Хардалиева - 6 „в“ клас за есе
Постери и табла:
1. Първо място - Георги Халевачев - 2“г“ клас за дипляна;
2. Първо място - Димитър Диамандиев - 2 „г“ клас за книжка;
3. Първо място - Даниел Танчев - 2 “г“ клас за табло;
4. Второ място – Кирил Делигьозов - 3 “в“ клас за табло;
5. Трето място - Костадин Хитимов - 2 “г“ клас за табло;
6. Първо място - Ива Петакова - 2 “г“ клас за постер.