Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Мартенички от сърце!

Учениците от групата „Работилница за идеи“ по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран ОТ ОП НОИР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ поздравиха с празника училищната общност на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с пожелание да бъдем здрави, силни, весели, засмени и благословени, с румени страни и весели очи!
Нека винаги да има мир, любов и светлина!