Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Международен ден на майчиния език

Февруарското слънце с любопитство надникна в класната стая на 3.в клас, където повод за днешния интересен и вълнуващ урок по БЕЛ бе  „Международният ден на майчиния език“. Ден, посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

 Чрез урока, умело ръководен от г-жа Москова и г-жа Тонгова, третокласниците се докоснаха до корена на българския език, а  диалогът, който представиха ученици от 5.а клас, ги накара да се замислят за благозвучните български думи, заместени от чуждиците. За да опазим езика си, език, който носи в себе си цялото културно, интелектуално наследство и богатство на нашия народ, не трябва да допускаме новите чужди думи „чуждици“ да заместват нашите български. Защото човекът е толкова богат, колкото може да се изразява. И колкото повече думи може да намери, за да се изрази в дадена ситуация, толкова повече разгръща това богатство.