Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат"

Поздравления за Теодора Димитрова, Никол Хаджиева, Зорница Маркова – победители в Осмия Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат“, както и останалите ни участнички, представили се достойно: Катерина Занкова и Дария Доленска!
В осмото издание на конкурса са взели участие ученици І до ХІІ клас от цялата страна, като общия брой на творбите е 516. Компетентно жури определи най-добрите творби от постъпилите общо 286 рисунки, 46 разказа и есета, 82 фотографии, 81 мултимедийни презентации и 21 творби на приложен еко-дизайн.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.