Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Национално външно оценяване - 7. клас

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г., са определени за учебни.

Съгласно Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. националното външно оценяване за учениците от VII клас ще се проведе, както следва:
По Български език и литература – на 15 юни 2020 г., с начален час - 09,00 часа
По Математика – на 17 юни 2020 г., с начален час - 09,00 часа

Учебната 2019/2020 година ще приключим дистанционно. Обучението продължава в платформата Teams. Бъдете здрави! Бъдете все така мотивирани и отговорни, за да приключите класа удовлетворени от постиженията си, въпреки предизвикателствата, пред които бяхме поставени.