Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Онлайн обучение на учениците

Уважаеми родители, на основание заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, се преустановяват учебните занятия от 13.03 до 29.03.2020г. Уверявам Ви, че учителите на нашите деца са професионалисти, които с готовност ще продължат да работят и преподават дистанционно. Присъединявам се към призива на Министъра на образованието и науката:
"Родителите е необходимо да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние".
В тази връзка Ви моля да помогнете, особено на по-малките ученици, да активират профилите си в школо.  При възникнала необходимост можете да се обръщате и към мен през дневника или на телефон 0892602015.
Убедена съм, че с ваша помощ ще се справим успешно! Бъдете здрави!
С уважение: Л. Дерменджиева, директор на Първо ОУ