Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Онлайн заседание на обществения съвет

Заседание на обществения съвет - 21 март 2020 година, 10 часа
Дневен ред на виртуалното заседание:
1. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за 2019 г. (отчетът е качен на този адрес: http://parvo-gd.com/dokumenti/byudzhet.html
2.Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи;
3. Съгласуване избора от учителите в училището  на учебниците и учебните комплекти;
4. Даване на становище по училищния план-прием по чл. 143 ал. 1 от ЗПУО;