Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

eTwinning конференция

В какво общество ще живеят децата ни утре? Как могат да участват пълноценно в обществото на бъдещето? Отговорът се крие в образованието. Образованието играе решаваща роля при формирането на света и неговите граждани. Училищата трябва да са места, където учениците се обучават, за да имат активна роля в своето общество и да бъдат подготвени за демократичното си участие в света.

eTwinning, Общността на училищата в Европа, от 2005 г. насам помага на около 700 000 учители и милиони ученици да работят заедно в европейски съвместни проекти, преодолявайки културните си различия и засаждайки семената на европейското самоусещане.

По време на годишната eTwinning конференция за 2019 г., която се проведе на брега на френската ривиера, в Манделю-ла-Напул, от 24 до 26 октомври, повече от 500 учители от цяла Европа обсъдиха как eTwinning може да допринесе за насърчаване на културата на демократично участие в училищата; развиване на ценностите, нагласите, уменията, знанията и критичното разбиране на учениците; проучване на възможностите за подкрепа на учителите, които да помогнат на младите хора да се превърнат в активни и отговорни граждани.

Българската делегеция, която участваше в конференцията във Франция, беше съставена от представители на Министерството на образованието и науката и Центъра за развитие на човешките ресурси, eTwinning посланици и учители. Г-жа Надка Динева, учител по английски език, получи одобрение на кандидатурата си за тази делегация като учител, получил "Знак за качество" на отличен eTwinning проект и високата си мотивация за "Демократично участие" в това международно събитие.

Пленарните сесии, дейностите по работа в екипи и работните срещи предоставиха възможност за споделяне на най-добрите практики, изследване на новите начини на преподаване от вдъхновението членове на общността eTwinning.