Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Песен за природата

Училищният конкурс „Песен за природата“ търси поетите в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (както ученици, така също и родители), които да направи известни в цяла България.
Лесно е!
• Напиши стихотворение, възхваляващо природата или онова, което я съставлява и е част от нея: някое красиво цвете; бистро ручейче, изворче, река; пойна птичка; планината и т.н.;
• Измисли минимум три стиха и припев, който да се повтаря след всеки стих;
Конкурсът се провежда със съдействието на Министерство на околната среда и водите и е част от Националната кампания „Чиста околна среда“ по Проект „Песен за природата“, финансиран от ПУДООС.
Участниците са разделени в две групи:
- ученици;
- родители.
Стихотворенията трябва да са пряко свързани с темата за природата, да отразяват нашето грижовно отношение към нея, да бъдат написани с много любов.
Крайният срок за изпращане на творбите е 17:00 часа на 20.07.2023 г. на следния имейл: konkurs@parvo-gd.org.
При изпращане на творбите участниците трябва да посочат в имейла три имена, клас и телефон за връзка!
Шестте от най-хубавите стихотворения ще бъдат претворени в песни от композитора Петър Карамфилов и щя влязат в репертоара на вокалната група към Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Победителите ги очакват награди, както и национална слава.