Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Превенция на трафика на хора

Интернет е приятно, интересно и забавно място, но крие и редица предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора. В периода 24.10-27.10.2022г. в Първо ОУ проведохме дейности с ученици, родители и учители за превенция на престъплението трафик на хора и рисковото поведение. Наш гост бе Любка Костадинова – секретар на Местната комисия за борба с трафик на хора, град Благоевград. По време на срещите г-жа Костадинова запозна учениците с ролята на интернет и социалните мрежи като метод на въвличане в трафик на хора, сподели полезни съвети за безопасното използване на сайтове за игри и социални мрежи за общуване.
Секретарят на МКБТХ проведе онлайн среща-дискусия с родители и учители на тема „Какви са рисковете в социалните мрежи, водещи до въвличане в престъплението трафик на хора?“
Темата е изключително важна, а информацията която получихме беше ценна и полезна за всички нас – учители, родители и ученици! Благодарим на г-жа Любка Костадинова за споделянето и предоставените ресурси.