Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Резултати от проведено събеседване

Резултати от проведено събеседване на 7.09.2021 г. с кандидатите за обявените свободни работни места: 

Избрани кандидати за длъжността "Учител в начален етап в група за ДЦО":

1. Костадинка Касапова

2. Сузана Адамова

Избрани кандидати за длъжността "Хигиенист":

1. Даниела Петакова

2. Калинка Кирева

Благодарим на всички, които проявиха интерес и се явиха в определените им часове за събеседване!