Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Училище за родители

"Училище за родители" се проведе в Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с гост лектор Младен Владимиров - психолог. По време на обучението участниците работиха в групи. Разгледа се темата за конфликта - какво е конфликт, причини за конфликта; агресивност, пасивност, асертивност. Акцент в екипната работа се постави върху развитието на социално-емоционална интелигентност при децата и видовете привързаност. Участниците получиха ценни насоки и полезни съвети относно спецификата на дигиталните деца или какво трябва да знаем за поколенията Z и Алфа. В края на тренинга всеки участник получи сертификат, връчен от госпожа Дерменджиева - директор на училището.
Благодарим на ЛРС "Сокол", град Гоце Делчев, които ни предоставиха за ползване залата си!
Благодарим и на Вас мили родители, че отново бяхме Заедно!