Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Уроци за приемственост

Учениците от 4.а, 4.б и 4.в клас вече могат с лекота да откриват и образуват сложни думи.
В периода от 24.10. до 27.10.2022г. г-жа Венелина Качанова проведе уроци за приемственост по български език и литература в трите паралелки четвъртокласници
на тема "Мога да откривам и образувам сложни думи ".
За по-лесното усвояване на новото учебно съдържание допринесе мултимедийна презентация, а пъзелът и живият лист, с които учениците се справиха безпроблемно, показаха, че новите знания са овладени и сложните думи вече не са никак "сложни" за учениците от 4. клас.