Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Работилница за родители

Проектът „Часът на родителя – заедно за всяко дете“, част от Националната програма на МОН „Заедно за всяко дете“ е одобрен от МОН през 2018 година. Проектът обхваща цялата 2018/2019 учебна година. Той е изпълнен с дейности, включващи обучения, тренинги, семинари, целящи постигане на активно партньорство между училището, родителската общност и различни институции, касаещи решаването на проблеми и въпроси, относно подрастващото поколение.

На 08.12.2018 година се осъществи първата планирана дейност от проекта – обучение на родители на тема: „Училище за родители. Как да повлияем/ насърчим ефективното общуване между родители и ученици“.

Втората дейност „Работилница за родители. Успешни родители – щастливи ученици“ се осъществи на 27.01.2019 година в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Със съдействието на известния психолог Младен Владимиров близо 30 родители от начален и прогимназиален етап участваха в тренингите, посветени на постигането на хармония и разбирателство с децата. Родителите получиха отговор на въпросите как да влияят на детската идентичност и поведение, силните и слабите страни на детето, изборът на детето за бъдещото му развитие като личност. По време на работилницата родителите работиха на малки групи, запознаха се и с методите (тестове) за оценка за изследване на интереси сред децата. Благодарение на психолога, родителите достигнаха до извода, че ако родителите са щастливи, то те ще имат нужната енергия, подход и мироглед, за да предадат това усещане и на детето си, защото по-уверените и обичливи родители създават и моделират по-успешни и здрави деца.

Всеки родител получи папка с материали, между които полезни четива със съвети за възпитание на щастливи деца от успешни родители. След обучението всеки родител си тръгна със сертификат за участие. Проведената в края на обучението анкета показа, че родителите имат полза и желаят да се включат отново в следващите дейности и инициативи.

В осъществяването на дейностите по проекта е ангажиран целият педагогически колектив на училището. Той подкрепя инициаторите на проекта – Людмила Дерменджиева – директор на Първо ОУ, Невена Гушкова – логопед и Мария Калинова – педагогически съветник.