Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Въвеждането на JUMP Math

Втора година във втори „а“ клас се прилага иновацията JUMP Math. В открит урок на 17 октомври учениците на госпожа Тричкова събираха двуцифрени числа чрез десетични блокчета и позиционната стойност на цифрите. Въвеждането на JUMP Math като иновация за качествено обучение по математика осигурява подобряване на организационни и съдържателни предизвикателства:
- достатъчно на брой инструменти, за използване в учебния процес, за да могат учителите бързо да се ориентират в пропуските на децата и да набелязват мерки за преодоляването им;
- формиране на нагласа, че всяко дете може да бъде успешно по математика;
- създаване на стимулираща и безопасна учебна среда (чувство на увереност);
- прилагане на практика във всеки учебен час на подходите за активно учене, учене чрез изследване и задаване на въпроси, наречено в JUMP Math “насочено откривателство”;