Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Водата - извор на живот

На 29.09.2021 година в 4. Б клас се проведе интердисциплинарен урок на тема: „Водата – извор на живот“, който е първият от предвидените дейности по проект „Млади откриватели“. Г-жа Сърбакова и г-н Агов чрез забавни експерименти предизвикаха учениците самостоятелно да стигнат до извода, че ресурсите от прясна вода на Земята са ограничени и затова всеки трябва да се стреми да ограничи употребата ѝ в бита.
В края на урока четвъртокласниците написаха правила, които всеки ден да спазват, за да намалят разхищението на водата.
На 03.10.2021 година учениците от 4. Б клас посетиха местността Рупите, разположена в подножието на природната забележителност Кожух. По време на изнесеното обучение учителите г-жа Божикова, г-жа Сърбакова и г-н Агов проведоха беседа за източниците на вода в природата. След това децата имаха възможността да измерят температурата на минералната вода и взеха проби, с които да проведат експерименти.
Проведените уроци са част от дейностите, заложени по проект „Млади откриватели“. Целта на иновативния проект е чрез интегриране на учебни предмети учениците от начален етап да изследват природни и обществени явления и проблеми.