Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Водата, която пием

Учителите Сърбакова и Божикова проведоха съвместен интегративен урок в 4б клас, на тема „Водата, която пием“, част от проекта за иновации „Млади откриватели“. Гости на урока бяха г-жа Анета Марянска – старши експерт за обучението в начален етап и г-жа Юлиана Христова – старши експерт по БЕЛ в РУО Благоевград.

Учениците, отговаряйки на въпросите на невидим извънземен приятел, направиха изводи за минималното количество годна за пиене вода на планетата и необходимостта от нейното пестеливо използване и опазване от замърсяване. Актуализираха  знанията си за устройството и дейността на местната пречиствателна станция за питейна вода, посетена преди седмица.

Изпълниха отлично и много екипни дейности - разделени в отбори, чрез цветни кодове програмираха учебните роботи Ozobot да начертаят карта, показваща устройството ПСПВ, гр. Г. Делчев и етапите на пречистване на водата. С помощта на контролера Makey Makey създадоха интерактивна карта с пътя на водата.