Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Занимания по интереси

Уважаеми родители, скъпи ученици,

За времето от 13 до 16 април Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" предлага разнообрзни занимания по интереси. За код за присъединяване към съответната класна стая, моля, обърнете се към класните си ръководители.

График на заниманията за учениците от начален етап

График на заниманията за учениците от прогимназиален етап.