Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Европейски знак за качество на наши проекти

С гордост обявяваме, че Европейски знак за качество бе присъден на проектите "EAT HEALTHY LIVE HEALTHY“ и "OUR PLANET, OUR HOME“на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев. Този престижен знак е признание за положените изключителни усилия от учениците от 1а и 3б и техните учители г-жа Киневирска и г-жа Банева, както и пълноценното сътрудничество с чуждестранните партньори. Работата им отговаря на критериите на рамката за знак за качество и получава тази  висока оценка.