Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Иновативно училище

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е първото иновативно основно училище в област Благоевград.

Целта на иновацията е да превърнем училището в творческа територия на учениците, където с ентусиазъм ще откриват реалния живот, поставяни в различни ситуации. Планирана продължителност - четири години.
Постигането на пълното разгръщане на творческите заложби на учениците и успешното им реализиране в живота ще се осъществи чрез:

  • нова визуализация на класната стая;
  • организиране по нов начин на управлението на часа:
  • изнесено обучение;
  • факултативни часове;
  • използване на Microsoft Оffice 365 в учебния процес;
  • 3D принтиране;
  • JUMP Math, приложена в първи клас;
  • включване на родители в учебния процес.

Класните стаи ще бъдат концептуално променени, което ще създаде предразполагаща атмосферата за разгръщане на творческия потенциал на учениците и активното им участие в учебния процес.

В управлението на часа ще бъдат включени и нови начини на организация: чрез изнесени обучения, проектно-базирано обучение, споделени уроци, практически и лабораторни занятия, драматизации, работа в екип.

Учениците ще трябва да конструират познанието в собственото си съзнание. Те сами ще откриват и трансформират информацията, ако искат тя да стане тяхна.

План за реализиране на иновациите за учебната 2017/2018 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2018/2019 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2019/2020 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2020/2021 година