Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Настояще

  1. Обновена и функционална материално-техническа база, която дава възможност за обучение на 600 ученици.
  2. Висококвалифицирани преподаватели.
  3. Целенасочен и качествен учебен процес с богато гражданско образование и възпитание.
  4. Възможности за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията. 
  5. Компютърни кабинети, съответстващи на изискванията на съвременните технологии.
  6. Активно сътрудничество със семейството.