Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за учебната 2021/2022 година:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас  

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа