Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Занимания по интереси за учебната 2023-2024 година

1.    Клуб „Млад спасител“ с ученици от 4. - 6. клас – ръководител Илия Динев

2.    Клуб „Роботика и 3Д принтиране“ с ученици от – 5. - 7. клас – ръководител Борислава Мингова

3.    Клуб „Роботика и програмиране“ с ученици от – 3. - 4.  клас – ръководител Димитър Илиев

4.    Клуб „Мажоретен състав“,  с ученици от 2. - 3. клас – ръководител Петрана Пицева

5.    Клуб „Мажоретен състав“ с ученици от 4. клас – ръководител Мария Икономова

6.    Клуб „Любознайко“ с ученици от 4. клас – ръководител Величка Чевгънова

7.    Клуб "Фанфари" с ученици от 3. - 6. клас - ръководител Георги Георгиев - 2 групи

8.    Клуб по китара с ученици от 3. - 5. клас - ръководител Димитър Джалов

9.    Клуб "Да бъдем себе си" с ученици от 2. - 7. клас - ръководител Мария Калинова

10.    Клуб „Испански с Калина“  с ученици от 3. клас – ръководител Калина Велкова

11.    Клуб „Краезнание“ с ученици от 1 – 4 клас – ръководител Росица Попаркова

12.   Клуб „Народни танци“ с ученици от 1-7 клас – ръководител Тодор Цветков