Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Занимания по интереси за учебната 2022-2023 година

1.    Клуб „Млад спасител“ с ученици от 3-7 клас – ръководител Илия Динев

2.    Клуб „Роботика и 3Д принтиране“ с ученици от – 5-7 клас – ръководител Борислава Мингова

3.    Клуб „Роботика и 3Д принтиране“ с ученици от – 1-4 клас – ръководител Димитър Илиев

4.    Клуб „Забавен английски“ с ученици от 6 клас – ръководител Надка Динева

5.    Клуб „Творчество и живопис“ с ученици от 5-7 клас  – ръководител Димитър Сърбов

6.    Клуб „Мажоретен състав“,  с ученици от 2 клас – ръководител Петрана Пицева

7.    Клуб „Мажоретен състав“ с ученици от 2-4 клас – ръководител Мария Икономова

8.    Клуб „Любознайко“ с ученици от 3 б клас – ръководител Величка Чевгънова

9.    Клуб „Испански с Калина“  с ученици от 2б клас – ръководител Калина Велкова

10. Клуб „Испански с Калина“  с ученици от 2г клас – ръководител Калина Велкова

11. Клуб „Краезнание“ с ученици от 1 – 4 клас – ръководител Росица Попаркова

12.  Клуб „Народни танци“ с ученици от 1-7 клас – ръководител Тодор Цветков