Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Административни услуги

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Гоце Делчев предлага следните административни услуги:

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища -описание на административната услугазаявление до директора

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища - описание на административната услугазаявление до директора

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - описание на административната услуга;  заявление до директора

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - описание на административната услугазаявление до директора

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - описание на административната услугазаявление до директора

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование  - описание на административната услугазаявление до директора

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Заявление за прием в първи клас