Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Обществен съвет

Състав на Обществен съвет при Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", избран на Общо събрание на родителите на 28.11.2019 г.

 1. Иво Зойков – родител на ученик от 5в клас - председател;
 2. Георги Атанасов– родител на ученик от 3г клас;
 3. Яна Козарева – родител на ученик от 1б клас;
 4. Иван Стефанов – родител на ученик от 6в клас;
 5. Васка Андреева – родител на ученик от 3а клас;
 6. Мария Кирова – родител на ученик от 2б клас;
 7. Илиана Георгиева – представител на община Гоце Делчев.

Резервни членове:

 1. Радослава Марчева – родител на ученик от 1в клас;
 2. Мария Узунова – родител на ученик от 4г клас;

Състав на Обществен съвет при Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", избран на Общо събрание на родителите на 28.11.2016 г.

 1. Иво Зойков – родител на ученик от 2в клас - председател;
 2. Магдалена Пиринска – родител на ученик от 1а клас;
 3. Петранка Костова – родител на ученик от 1в клас;
 4. Петко Хаджидиманов – родител на ученик от 4в клас;
 5. Елена Делигьозова – родител на ученик от 5а клас.
 6. Анета Вълева – родител на ученик от 5в клас;
 7. Илиана Георгиева - представител на община Гоце Делчев.

Резервни членове:

 1. Анна Донкова - родител на ученик от 4а клас;
 2. Стефка Сарандева - родител на ученици от 1а и 7в класове;
 3. Емилия Спирова - родител на ученик от 2а клас;
 4. Яна Еленкова - родител на ученик от 7а клас.

Уважаеми родители,

Съгласно чл. 265, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, на 28 ноември 2016 г. (понеделник), от 17.45 часа в учителската стая на Първо ОУ ще се проведе Общо събрание на родителите, избрани на родителските срещи на паралелките, за учредяване на Обществен съвет на Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Гоце Делчев", при следния дневен ред:

 1. Учредяване на Обществен съвет – избор на членове;
 2. Избор на председател на Обществения съвет;
 3. Текущи въпроси.

Бъдете наши партньори! Очакваме Ви!