Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Обществен съвет

Състав на Обществен съвет при Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", избран на Общо събрание на родителите на 21.12.2022 г.

Председател: Яна Козарева – родител на ученик от 4б клас;

Членове:

 1. Мария Кирова – родител на ученици от 2б и 5б клас;
 2. Надя Стефанова – родител на ученик от 1б клас;
 3. Мария Атанасова – родител на ученик от 6а клас;
 4. Цветелина Пулева – родител на ученик от 3в клас;
 5. Севда Лукманова – родител на ученик от 2б клас;
 6. Илиана Георгиева – представител на община Гоце Делчев.

Резервни членове:

 1. Цветанка Маркова – родител на ученик от 5в клас;
 2. Вероника Брожденова - родител на ученик от 2в клас;
 3. Диана Долапчиева – родител на ученик от 3б клас;
 4. Васка Малечканова – родител на ученик от 2а клас;
 5. Карамфила Димитрова – родител на ученици от 3а клас

Уважаеми родители,

На 30 март 2023 година, 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за 2022 г. (отчетът е качен на този адрес: http://parvo-gd.com/dokumenti/byudzhet.html
 2. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи;
 1. Съгласуване избора от учителите в училището  на учебниците и учебните комплекти;
 2. Даване на становище по училищния план-прием по чл. 143 ал. 1 от ЗПУО;

 

Уважаеми родители,

Съгласно чл. 265, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, на 21 декември 2022 г. (сряда), от 17.30 часа в учителската стая на Първо ОУ ще се проведе Общо събрание на родителите, избрани на родителските срещи на паралелките, за учредяване на Обществен съвет на Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", град Гоце Делчев", при следния дневен ред:

 1. Учредяване на Обществен съвет за следващите две години– избор на членове;
 2. Избор на председател на Обществения съвет;
 3. Текущи въпроси.

Бъдете наши партньори! Очакваме Ви!

 * * *

Състав на Обществен съвет при Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", избран на Общо събрание на родителите на 28.11.2019 г., актуализиран на 12.09.2022 година

 1. Яна Козарева – родител на ученик от 4б клас - председател;
 2. Георги Атанасов– родител на ученик от 3г клас;
 3. Радослава Марчева – родител на ученик от 4в клас;
 4. Иван Стефанов – родител на ученик от 6в клас;
 5. Васка Андреева – родител на ученик от 3а клас;
 6. Мария Кирова – родител на ученик от 2б клас;
 7. Илиана Георгиева – представител на община Гоце Делчев.

Резервен член: Мария Узунова – родител на ученик от 4г клас;

Състав на Обществен съвет при Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", избран на Общо събрание на родителите на 28.11.2016 г.

 1. Иво Зойков – родител на ученик от 2в клас - председател;
 2. Магдалена Пиринска – родител на ученик от 1а клас;
 3. Петранка Костова – родител на ученик от 1в клас;
 4. Петко Хаджидиманов – родител на ученик от 4в клас;
 5. Елена Делигьозова – родител на ученик от 5а клас.
 6. Анета Вълева – родител на ученик от 5в клас;
 7. Илиана Георгиева - представител на община Гоце Делчев.

Резервни членове:

 1. Анна Донкова - родител на ученик от 4а клас;
 2. Стефка Сарандева - родител на ученици от 1а и 7в класове;
 3. Емилия Спирова - родител на ученик от 2а клас;
 4. Яна Еленкова - родител на ученик от 7а клас.