Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Олимпиади

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите през учебната 2021/2022 година:

График за провеждане на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2021/2022 година:

Ученици, класирани за областните кръгове на ученическите олимпиади и национални състезания от календара на МОН:

Български език и литература:

Ивана Станимирова Сърбакова – 5.а клас

Деана Георгиева Попова – 5.а клас

Даниел Василев Танчев – 5.а клас

Ива Николаева Петакова – 5.а клас

Ивайла Илиева Темелкова – 6.б клас

Никол Петрова Хаджиева – 6.а клас

Математика:

Ивана Станимирова Сърбакова – 5.а клас

Атанас Иванов Стефанов – 5.в клас

Информационни технологии:

Деана Георгиева Попова – 5.а клас

Никол Петрова Хаджиева – 6.а клас

Катерина Иванова Занкова – 6.а клас

Теодора Стоилова Димитрова– 6.а клас

Жасмина Бориславова Малинова– 6.а клас

Дария Добринова Доленска– 6.а клас

Памела Веселинова Сивриева– 6.а клас

История и цивилизации:

Ивана Станимирова Сърбакова – 5.а клас

Михаела Стоянова Гинчева – 5.в клас

Ивана Василева Белемезова – 6.в клас

Йоанна Димитрова Попова – 7.а клас

Хери Росенова Дангулева – 7.в клас

Теодора Тодорова Кулишева – 7.в клас

География и икономика:

Ива Николаева Петакова – 5.а клас

Химия и опазване на околната среда:

Ива Валериева Мингова – 7.а клас

Юлиана Юриева Катрева – 7.а клас

Хери Росенова Дангулева – 7.в клас

Биология и здравно образование:

Хери Росенова Дангулева – 7.в клас

 Национално състезание по компютърно моделиране:

Кристиан Стоянов Шопов – 4.б клас

Мария Цветанова Лукановска – 4.б клас

Кристиан Бисеров Караджов- 4.а клас

Национално състезание „Ключът на музиката“

Елисавета Ефтимова Кипарисева – 6.а клас

Илиана Петрова Узунова - 6.а клас

Теодора Стоилова Димитрова – 6.а клас