Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Олимпиади

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година

Заповед №РД-06-1025/29.09.2023 г. на Началника на РУО Благоевград за организиране и провеждане на областните кръгове на националните състезания и олимпиади

 Общинските кръгове на ученическите олимпиади и национални състезания ще се проведат при следния график:

1. Математика - 9.12.2023 г.

2. Компютърно моделиране - 7.12.2023 г.

3. Информационни технологии - 12.12.2023 г.

4. История и цивилизации - 13.01.2024 г.

5. География и икономика - 6.01.2024 г.

6. Физика - 13.01.2024 г.

7. Химия и опазване на околната среда - 14.01.2024 г.

8. Биология и здравно образование - 27.01.2024 г.

9.Знам и мога - 20.01.2024 г.

10. Ключът на музиката - 19.01.2024 г.