Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Еразъм +

 

Проект "Next step of social life learning through English"

Резултати и продукти от проект​, "Next step of social life learning through English"

Конкурс за лого на проекта "Next step of social life learning through English" (Следваща стъпка на социален живот чрез английски език)

Критерии за одобрение на ученици за участие в проект ,,Next step of social life learning through English“ Търсене и реализиране на нови пътища за развитие.

​Екипът от Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев, работещ по проект ,,Next step of social life learning through English“, в състав Надка Динева – координатор, членове – Илия Динев, Василка Ванюшкина, Христина Попаркова, се завърна от първата си мобилност в Република Чехия, която имаше следните основни цели: трансфер на модел и добри практики от Република Чехия за повишаване качеството на образованието в българското училище; повишаване мотивацията на учителите за споделяне на добри практики и повишаване на квалификацията им; повишаване качеството на учебния процес в училище и подобряване постиженията на учениците; овладяване на агресията и повишаване на мотивацията за учене; запознаване с чешката история и културни традиции.

Екипът от учители наблюдаваше и участваше в предвидените в програмата на проекта уроци и извънкласни дейности. Впечатлени бяхме от спокойствието, което цари в чешкото училище както от страна на учителите, така и от страна на учениците, от топлото посрещане от страна на кмета на Оломоуц, от поздравленията му за спечеления и влязъл в изпълнение проект, който ще съдейства за издигане авторитета на образованието не само в страните, участващи в проекта, а и за европейското образование като цяло.
Запознахме чешките ученици и учителите от страните партньори по проекта с историческите забележителности на България и традициите, свързани с Коледа. Г-жа Динева изнесе уроци по английски език, г-н Динев по спорт, г-жа Ванюшкина и г-жа Попаркова представиха презентации за здравословното хранене и начин на живот за постигане на благосъстояние на човека през целия живот, приготвиха съвместно с чешките ученици ястията, характерни за традиционната българска трапеза на Бъдни вечер. Изработихме сурвачки и обяснихме значението ѝ, включихме се в приготвянето на традиционните за Република Чехия коледни сладки. Направихме обща трапеза и споделихме рецептите. Представена бе и презентация на урок на тема ,,Коледа – празник на надеждата“, проведен в Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“. Запознахме се с различни техники, използвани в чешкото училище, и се включихме в изработването на керамични сувенири и картички, които бяха включени в благотворителния търг в подкрепа на Дома за хора с физически и ментални увреждания. Присъствахме на концерта, представен изцяло от хората в този дом, и останахме впечатлени от отношението на гражданството, което беше изпълнило залата.

Разгледахме културните и историческите забележителности на Оломоуц – петият по големина град в Република Чехия, процъфтяващ промишлен и университетски град. На огромния площад „Хорни намнести” разгледахме плана на Оломоуц по градоустройствения модел, изработен от бронз, ренесансовата сграда на кметството, изкачихме се на 75 метровата кула, откъдето се открива прекрасна гледка на града. На една от стените на кметството е и известният астрономически часовник, от чиито прозорчета излизат фигури на работници, селяни и учени.
Впечатляваща е и огромната 35-метрова „Колона на Света Троица” с изваяни фигури на падащи ангели. Колоната е издигната през 1754 г. и е най-голямата сред хилядите подобни колони в цяла Чехия и е част от културното наследство на ЮНЕСКО. С гордост се изпълнихме, като разбрахме, че две от големите фигури са на Светите братя Кирил и Методий. Посетихме две от най-големите църкви. Градът предлага и много други паметници и атракции, но за съжаление ние не разполагахме с достатъчно време, за да разгледаме всичко. Има на какво да се поучим по отношение на опазване и съхранение на културата и традициите на Република Чехия.

Дейностите за споделяне на иновации и обмен на добри практики завършиха с връчване на сертификати на учителите, които участваха в мобилността, както и подписване на Европас документи.

Изследвайки и споделяйки опита на едно училище в Република Чехия, се надяваме да мотивираме учителите към повишаване на тяхната квалификация, усвояване на нови техники за намаляване на агресията сред учениците и проучване на методите за прилагането им в българските училища. Общите и специфични цели на проекта изцяло отговарят на целите по програма Еразъм+ за сътрудничество и обмяна на добри практики за достигане на качествено образование и усвояване на практики чрез наблюдаване, проучване и изследване на развитието на училищата в страните членки на Европейския съюз.

Проектът има за цел още да обогати педагогическите умения и знания на учителите, като ги стимулира за учене през целия живот и ги насърчава да развиват партньорството за постигане на промени към по-добро в образованието. В предвидените обучения на проекта ,,Next step of social life learning through“ ние, учителите, ще придобием нови умения в областта на социалните компетенции (екипна работа, комуникативни умения, развиване на критично и конструктивно мислене, управление на енергията на учениците в класната стая) и това ще спомогне за разкриване на личния ни потенциал, ще ни направи по-адаптивни към бързо променящата се училищна и социална среда. Споделеният от нас опит ще даде възможност на всички желаещи учители да работят в тази посока.

Изготвил: Екип от учители от Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев, работещ по проект ,,Next step of social life learning through“ – Еразъм+ КД2

Към галерия - Еразъм +