Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

Устав на Училищния ученическия съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

2021/2022 учебна година

Председател: Борислава Чипилева – VIIБ клас
Зам. председател: Маги Пръкова – VВ клас
Секретар: Гергана Милева - VIIА клас

Комисии:

Комисия „Връзки с обществеността“
Председател: Александър Атанасов - VА клас
Зам. председател: Ивайла Андонова – IVБ клас

Комисия „Инициативи и мероприятия“

Председател: Теодора Димитрова – VIА клас
Зам. председател: Ивана ТричковаIVГ клас

Комисия „Права и задължения“

Председател: Теодора Кулишева - VIIВ клас
Зам. председател: Теодора Витанова – IVВ клас

Членове:

  1. Деница Бацалова - VIВ клас
  2. Ивайла Темелкова – VIБ клас
  3. Адриан Славилов - VБ клас
  4. Виолета Хаджиангелова – IVА клас
  5. Мария Трампурцова – IIIВ клас
  6. Ема Трендафилова - IIIБ клас
  7. Костадин Сораджиев - IIIА клас
  8. Евгения Влахова - IIВ клас
  9. Никола Мутафчиев - IIБ клас
  10. Габриела Аврамова – IIА клас