Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

2020/2021 учебна година

Председател: Александра Цанова VII клас
Зам. председател: Стефани Терзиева VII клас
Секретар: Ива Мингова VI клас
Протоколчик: Борислава Чипилева VI клас

Комисии:

Комисия „Връзки с обществеността“:
Председател: Валерия Джинева VII клас
Зам. председател: Радост Герова VII клас

Комисия „Инициативи и мероприятия“

Председател: Виктория Танчева VII клас
 Зам. председател: Константина Костова VII клас

Комисия „Права и задължения“

Председател: Теодора Кулишева  VI клас
Зам. председател: Елена Софкова V клас

Членове:

 1. Ванеса Влахова VII клас
 2. Мариела Димитрова VI клас
 3. Анастасия Кокори VI клас
 4. Жасмина Папалюгова VI клас
 5. Яна Попова VI клас
 6. Ангелина Калайджиева VI клас
 7. Васко Дерменджиев VI клас
 8. Николай Стоименов VI клас
 9. Кристина Мангалова VI клас
 10. Катерина Занкова V клас
 11. Ивайла Темелкова V клас
 12. Жанет Прокопова V клас
 13. Деница Бацалова V клас
 14. Габриела Йончева IV клас
 15. Ана-Мария Петкова IV клас
 16. Божидара Къшева IV клас
 17. Борислав Мирчев IV клас
 18. Даниел Танчев IV клас
 19. Александър Атанасов IV клас
 20. Ива Петакова IV клас

 

 

Прикачени документи

Устав