Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

Ученически активи по паралелки за учебната 2022/2023 година

Устав на Училищния ученическия съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

2022/2023 учебна година

 

Председател: Никол Хаджиева – VIIА клас
Зам. председател:
Катерина Занкова – VIIА клас
Секретар
: Деница Бацалова - VIIВ клас

Комисии:

Комисия „Връзки с обществеността“
Председател: Александър Атанасов - VIА клас
Зам. председател: Ивайла Андонова – VБ клас

Комисия „Инициативи и мероприятия“

Председател: Костадин Сораджиев - IVА клас
 Зам. председател: Борислав Мирчев - VIВ клас

Комисия „Права и задължения“

Председател: Ива Линдарева - VА клас
Зам. председател: Теодора Витанова – VВ клас
Членове:

 1. Ивайла Темелкова – VIIБ клас
 2. Адриан Славилов - VIБ клас
 3. Михаил Калинов - IVБ клас
 4. Мария Трампурцова – IVВ клас
 5. Янислав Вакареев - IIIА клас
 6. Раян Кацаров - IIIБ клас
 7. Евгения Влахова - IIIВ клас
 8. Йоана Софкова – IIА клас
 9. Цветелина Амзова – IIБ клас
 10. Кристияна Стойкова - IIВ клас
 11. Нели Петрова - IIГ клас