Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Ученически съвет

Ученически активи по паралелки за учебната 2023/2024 година

Устав на Училищния ученическия съвет

Кодекс на УУС

„Да бъдем добри и отговорни! В училище е прекрасно, когато всеки спазва правилата!“

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

2023/2024 учебна година

 

Председател: Александър Атанасов – 7.а клас
Зам. председател: Мария Герова – 6.а клас
Протоколчик: Зорница Маркова – 6.в клас
Секретар: Борислава Панева – 6.в клас

Комисии:

Комисия „Инициативи и мероприятия“

Председател: Станислава Темелкова – 5.а клас
 Зам. председател: Кристияна Стойкова3.в клас

Комисия „Връзки с обществеността“
Председател: Цветелина Амзова – 3.б клас
Зам. председател: Димитър Козарев – 5.б клас

Комисия „Права и задължения“

Председател: Михаил Калинов – 5.б клас
Зам. председател: Мария Трампурцова – 5.в клас

Членове:

 1. Радостина Къдрева -7.б клас
 2. Ана Георгиева – 7.б клас
 3. Борислав Мирчев – 7.в клас
 4. Виолета Хаджиангелова – 6.а клас
 5. Ива Пръкова – 6.б клас
 6. Димитър Геров – 6.в клас
 7. Габриела Аврамова – 4.а клас
 8. Владимир Долапчиев – 4.б клас
 9. Евгения Влахова – 4.в клас
 10. Цветелина Жилева – 3.а клас
 11. Нели Петрова – 3.г клас
 12. Анабела Мавродиева – 3.г клас
 13. Мария Белева – 2.а клас
 14. Йоана Малакова – 2.б клас
 15. Кристина Обидимска – 2.в клас