Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Седмично разписание на учебните занятия - 2023/2024 учебна година

Седмично разписание - II учебен срок на учебната 2023/2024 година

Седмично разписание - 1а, 1б, 1в, 1г клас

Седмично разписание - 2а, 2б, 2в  клас

Седмично разписание - 3а, 3б, 3в, 3г клас

Седмично разписание - 4а, 4б, 4в клас

Седмично разписание - 5а, 5б, 5в клас

Седмично разписание - 6а, 6б, 6в клас

Седмично разписание - 7а, 7б, 7в клас

 

Седмично разписание - I учебен срок на учебната 2023/2024 година

Седмично разписание - 1а, 1б, 1в, 1г клас

Седмично разписание - 2а, 2б, 2в  клас

Седмично разписание - 3а, 3б, 3в, 3г клас

Седмично разписание - 4а, 4б, 4в клас

Седмично разписание - 5а, 5б, 5в клас

Седмично разписание - 6а, 6б, 6в клас

Седмично разписание - 7а, 7б, 7в клас