Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2021/2022 година

1а клас, 1б клас, 1в клас, 1г клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас

4а клас, 4в клас, 4в клас, 4г клас

5а клас, 5б клас, 5в клас

6а клас, 6б клас, 6в клас

7а клас, 7б клас, 7в клас

 

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2020/2021 година.

1а кас, 1б клас, 1в клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас, 3г клас

4а клас, 4б клас, 4в клас, 4г клас

5а клас, 5б клас, 5в клас

6а клас, 6б клас, 6в клас

7а клас, 7б клас, 7в клас

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2019/2020 година.

1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас