Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2023/2024 година

1а клас1б клас1в клас, 1г клас 

2а клас2б клас2в клас

3а клас3б клас3в клас, 3г клас

4а клас4б клас4в клас 

5а клас, 5б клас5в клас

6а клас6б клас, 6в клас

7а клас, 7б клас, 7в клас

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2022/2023 година

1а клас1б клас1в клас 

2а клас2б клас, 2в клас 2г  клас

3а клас3б клас3в клас

4а клас4б клас4в клас 

5а клас5б клас, 5в клас

6а клас6б клас6в клас

7а клас, 7б клас7в клас

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2021/2022 година

1а клас, 1б клас, 1в клас, 1г клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас

4а клас, 4в клас, 4в клас, 4г клас

5а клас, 5б клас, 5в клас

6а клас, 6б клас, 6в клас

7а клас, 7б клас, 7в клас

 

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2020/2021 година.

1а кас, 1б клас, 1в клас

2а клас, 2б клас, 2в клас

3а клас, 3б клас, 3в клас, 3г клас

4а клас, 4б клас, 4в клас, 4г клас

5а клас, 5б клас, 5в клас

6а клас, 6б клас, 6в клас

7а клас, 7б клас, 7в клас

Училищни учебни планове за учениците, обучаващи се през учебната 2019/2020 година.

1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас