Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Програма Еразъм + КА 229

Четири са новите проекта по Програма Еразъм+ КА 229,  които се реализират в Първо основно училище „Св. Св . Кирил и Методий“. 

Проектът "Open to the future" с координатор България, партньори -Италия, Португалия, Румъния и Гърция е одобрен за финансиране. Дейностите през следващите две години се осъществяват в платформата eTwinning, както и в предстоящи пет мобилности, в които по 6 ученици ще имат възможност да обменятдобри практики в областта на проектно-базираното обучение в Италия, кодирането в Румъния, STEAM в Португалия, роботика в Гърция и 3D принтиране в България. “Open to the future” – одобрен бюджет на стойност 146 720.00 евро, от които 33 400.00 евро за българското училище - координатор на проекта.

Три са одобрените за финансиране проекта по Програма Еразъм+ КА229, в които училището ни ще участва като партньор. “Back in time with an old photo” с координатор Италия, чиято цел е чрез стари снимки и пощенски картички, да дадем възможност на учениците да научат историята и културното наследство на градовете, в които живеят и да се запознаят с това на своите връстници в страните партньори Италия, Турция, Чехия, Полша и Литва. Одобрен бюджет за Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - партньор по КД2, „Партньорства за училищен обмен“ по проект “Back in time with an old photo” – 27 000.00 евро

Още един финасиран проект с координатор Италия “Lets help our earth live longer” предоставя възможност на българските ученици да обемнят добри практики в областта на опазването на околната среда и климатичните промени с връстници от Италия, Турция и Румъния. Одобрен бюджет за Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - партньор по проект “Lets help our earth live longer” – 21 990.00 евро

“Robotic school of humanists” с координатор Полша развива езиковите умения по английски език на учениците ни чрез участие в различни иновативни практики в партньорство с връстници от Литва, Полша и Италия. Българските ученици споделят постиженията си в областта на театъра и представят утвърдени драма техники, които прилагат в заниманията по английски език. Одобрен бюджет за Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - партньор по проект “Robotyczna szkoła humanistów” - 27 420.00 евро

READING (R-realistic, E-enthusiastic, A-attractive, D-different, I-independent, N-nowadays, G- Generation), 01.09.2019 – 28.02.2022, с координатор Румъния развива уменията за четене с разбиране на учениците от България, Турция, Литва, Испания и Румъния. Одобрен бюджет за Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - партньор по проекта – 11 181.00 евро