Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Програма Еразъм + КА 229

Четири са новите проекта по Програма Еразъм+ КА 229, с които започва новата учебна година за Първо основно училище „Св. Св . Кирил и Методий“. 

Проектът "Open to the future" с координатор България, партньори  Италия, Португалия, Румъния и Гърция е одобрен за финансиране. Дейностите през следващите две години ще бъдат осъществявани в платформата eTwinning, както и в предстоящи пет мобилности, в които по 6 ученици ще имат възможност да обменятдобри практики в областта на проектно-базираното обучение в Италия, кодирането в Румъния, STEAM в Португалия, роботика в Гърция и 3D принтиране в България.

Три са одобрените за финансиране проекта по Програма Еразъм+ КА229, в които училището ни ще участва като партньор. “Back in time with an old photo” с координатор Италия, чиято цел е чрез стари снимки и пощенски картички, да дадем възможност на учениците да научат историята и културното наследство на градовете, в които живеят и да се запознаят с това на своите връстници в страните партньори Италия, Турция, Чехия, Полша и Литва.

Още един финасиран проект с координатор Италия “Lets help our earth live longer” ще предостави възможност на българските ученици да обемнят добри практики в областта на опазването на околната среда и климатичните промени с връстници от Италия, Турция и Румъния.

“Robotic school of humanists” с координатор Полша ще развие езиковите умения по английски език на учениците  ни чрез участие в различни иновативни практики в партньорство с връстници от Литва, Полша и Италия. Българските ученици ще споделят постиженията си в областта на театъра и ще представят утвърдени драма техники, които прилагат в заниманията по английски език.