Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Проекти по Национални програми

Проекти по Национални програми 2020, които ще се изпълняват през учебната 2020/2021 година:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
 • Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;
 • Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
 1. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиадата по ИТ и интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“
 2. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ - Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ – 14 проекта
 3. Национална програма „ИКТ - Средства за електронен дневник”
 4. Национална програма „Заедно за всяко дете“ - Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“
 5. Национална програма „Без свободен час“
 6. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 7. НП „Иновации в действие“
 8. Училищен плод
 9. Училищно мляко