Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Проекти по Национални програми

Проекти по Национални програми 2023, които се изпълняват през учебната 2023/2024 година:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул "Културните  институции като образователна  среда
 2. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиадата по ИТ 
 3. НП „Без свободен час“, модул "Без свободен час в училище"
 4. НП „Иновации в действие“:  Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“: 
 5. НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 5 групи за занимания по интереси в областта на изкуството и спорта
 6. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)в системата на предучилищното и училищното образование“
 7. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
 8. Училищен плод
 9. Училищно мляко

Проекти по Национални програми 2022, изпълнени през учебната 2022/2023 година:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул "Културните  институции като образователна  среда
 2. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиадата по ИТ 
 3. НП „Без свободен час“, модул "Без свободен час в училище"
 4. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 5. НП „Иновации в действие“:  Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“: 
 6. НП „Иновации в действие“: Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“
 7. НП „Заедно в изкуствата и спорта“
 8. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, Дейност „Средства за електронни образователни ресурси и електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“
 9. Училищен плод
 10. Училищно мляко

Проекти по Национални програми 2021, изпълнени през учебната 2021/2022 година:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
 • Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;
 • Модул "Културните  институции като образователна  среда"
 1. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиадата по ИТ 
 2. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ - Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ – 14 проекта
 3. НП „Без свободен час“, модул "Без свободен час в училище"
 4. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 5. НП „Иновации в действие“ - осъществяване на мобилности
 6. НП „Иновации в действие“ - организиране на регионален форум
 7. НП "Отново заедно"
 8. Училищен плод
 9. Училищно мляко