Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Проекти по Национални програми

Проекти по Национални програми 2021, които ще се изпълняват и през учебната 2021/2022 година:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
 • Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;
 • Модул "Културните  институции като образователна  среда"
 1. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиадата по ИТ 
 2. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ - Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ – 14 проекта
 3. НП „Без свободен час“, модул "Без свободен час в училище"
 4. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 5. НП „Иновации в действие“ - осъществяване на мобилности
 6. НП „Иновации в действие“ - организиране на регионален форум
 7. Училищен плод
 8. Училищно мляко