Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран ОТ ОП НОИР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

От учебната 2021-2022 година в училището работят 4 групи с ученици от начален етап:

  • За допълнително обучение по български език

 „Успяваме заедно“ с ръководител Веселка Сърбакова;

  • За занимания по интереси

„Аз обичам България“ с ръководител Гергана Вълчева

„Моят свят“ с ръководител Миглена Буцева

„Работилница за идеи“ с ръководител Магдалена Цветкова-Бусарова