Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Еразъм + КД1

Проект „Предизвикателства пред образованието – иновации, умения, ефективност“

 програма „Еразъм +“, КД1, рег. № 2020-1-BG01-KA101-078244

В периода 21.03. – 26.03.2022 г. учителите Елена Карпатова, Невена Гушкова и Стойна Москова взеха участие в обучение на тема „ИКТ в класната стая: иновативни инструменти за улесняване на обучението, сътрудничеството и творчеството на учениците“ в Europass Teacher Academy, Валенсия.

Обучението се осъществи по проект „Предизвикателства пред образованието – иновации, умения, ефективност“, част от програма „Еразъм +“, КД1, рег. № 2020-1-BG01-KA101-078244. По време на обучението учителите се срещнаха и обмениха идеи и опит със свои колеги от Гърция, Белгия и Германия.

Участниците в курса получиха знания и умения за прилагане на нови рамки и модели, които подпомагат ефективното прилагане на ИКТ в класната стая за създаване и управление на съдържание в подкрепа на обучението по моделиране чрез използване на различни инструменти, уеб сайтове и търсачки. Иновациите, свързани с включването на ИКТ инструменти в ежедневното преподаване насърчава ентусиазма, ангажираността и мотивацията на учениците в учебния процес по креативен и съвременен начин, към което се стремят педагогическите специалисти от Първо ОУ.

 * * *

В периода 04.04. – 09.04.2022 г. учителите Невена Гушкова, Марияна Рускова и Силва Тричкова участваха в обучение на тема „Меки умения за силни учители“ с лектор Кристина Салватори. Курсът, който се проведе във Флоренция, Италия, е част от проект „Предизвикателства пред образованието – иновации, умения, ефективност“, рег. № 2020-1-BG01-KA101-078244, програма „Еразъм +“, КД1.

По време на обучението учителите обмениха знания, умения и опит със свои колеги от Финландия, Франция, Испания, Португалия, Унгария и Англия.

Курсът „Меки умения за силни учители“ предостави възможност на учителите да подобрят своите умения за вербална и невербална комуникация, процесът на преподаване и обучение чрез по-добра междуличностна комуникация и работа в екип. Меките умения са неразделна част от социалната и емоционална интелигентност, които наред с други умения дават възможност за постигане на по-добър баланс между работата и личния живот.

Предстоят квалификационни дейности сред колектива на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ за разпространение на придобитите знания и умения.

* * *

Програма Еразъм + КД1, проект- „Ключови фактори за подобряване на качеството в иновативното училище“с номер на проекта- 2018-1-BG01-KA101-047117 - резултати

Основната цел на този проект е необходимостта от квалификация на кадрите за подобряване на качеството, ефективността и укрепване на образователния процес, чрез използване на технологиите и изграждане на умения за проектиране на приобщаваща образователна среда, обърнати към личностното развитие на всеки ученик, като възможност  за издигане и утвърждаване престижа на училището ни.

Направление:
«Изграждане на приобщаваща образователна среда»
Обучаваща организация: Еuropass Teacher Academy
Място: Нафплио, Гърция, Време на провеждане: 26.08-02.09.2018 г.

Направление:
«Подобряване на обучението посредством технологиите»
Обучаваща организация: ETI school Malta
Място: Malta, Време на провеждане: 15.10-19.10.2018 г.

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев e първото училище в областта, което през настоящата учебна година ще работи с нови методи за изграждане на приобщаваща образователна среда.

Вдъхновени и мотивирани учители – Елена Карпатова, Невена Гушкова и Стойна Москова, ще разпространяват нови методи и техники на обучение, възпитание и социализация, усвоени след проведени три мобилности по проект на програма Еразъм +, КД1.

Темата на обучението, което се проведе в Нафплио, Гърция, „Изграждане на приобщаваща образователна среда“,  е сред основните теми, дискутирани на европейско ниво. Обучението бе водено от специалист в тази област, лектор от университета в Кипър – Д-р Димитрис Зисимопоулос. Участниците в проекта се запознаха с начини за разработване на модели за приобщаваща образователна среда, за да се създаде рамка от приобщаващи ценности и да се подкрепят учениците в една  устойчива училищна система. Учителите имаха възможност да бъдат участници в практическо обучение –  в сътрудничество с учители от други европейски страни. Те споделиха знания, умения и добри практики с техни колеги от Финландия, Исландия, Испания, Португалия, Кипър и Унгария.