Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Еразъм + КД1

Програма Еразъм + КД1, проект- „Ключови фактори за подобряване на качеството в иновативното училище“с номер на проекта- 2018-1-BG01-KA101-047117 - резултати

Основната цел на този проект е необходимостта от квалификация на кадрите за подобряване на качеството, ефективността и укрепване на образователния процес, чрез използване на технологиите и изграждане на умения за проектиране на приобщаваща образователна среда, обърнати към личностното развитие на всеки ученик, като възможност  за издигане и утвърждаване престижа на училището ни.

Направление:
«Изграждане на приобщаваща образователна среда»
Обучаваща организация: Еuropass Teacher Academy
Място: Нафплио, Гърция, Време на провеждане: 26.08-02.09.2018 г.

Направление:
«Подобряване на обучението посредством технологиите»
Обучаваща организация: ETI school Malta
Място: Malta, Време на провеждане: 15.10-19.10.2018 г.

 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев e първото училище в областта, което през настоящата учебна година ще работи с нови методи за изграждане на приобщаваща образователна среда.

Вдъхновени и мотивирани учители – Елена Карпатова, Невена Гушкова и Стойна Москова, ще разпространяват нови методи и техники на обучение, възпитание и социализация, усвоени след проведени три мобилности по проект на програма Еразъм +, КД1.

Темата на обучението, което се проведе в Нафплио, Гърция, „Изграждане на приобщаваща образователна среда“,  е сред основните теми, дискутирани на европейско ниво. Обучението бе водено от специалист в тази област, лектор от университета в Кипър – Д-р Димитрис Зисимопоулос. Участниците в проекта се запознаха с начини за разработване на модели за приобщаваща образователна среда, за да се създаде рамка от приобщаващи ценности и да се подкрепят учениците в една  устойчива училищна система. Учителите имаха възможност да бъдат участници в практическо обучение –  в сътрудничество с учители от други европейски страни. Те споделиха знания, умения и добри практики с техни колеги от Финландия, Исландия, Испания, Португалия, Кипър и Унгария.